top of page
Goe077.jpg

TEKSTER

EN NÆRMERE BESKRIVELSE AV DEN INDRE SOLSKINNSVEIEN

Denne teksten får du mest ut av ved å lese den langsomt og ved å merke hvordan den virker inni følelsene dine. Ta deg gjerne pauser slik at du ikke anstrenger deg, og slik at opplevelsen blir lett, og vit at du kan få mye glede ut av å arbeide med indre solskinn uten å interessere deg så mye om denne teksten. 

 

Har du lyst til å å være fylt av dyp, intens og fredelig glede? 

Har du lyst til å oppleve deg selv som en kropp fylt av dyp, intens og fredelig glede i mange former, så er det den lysten Den Indre Solskinnsveien vil tilfredsstille. Det indre solskinnet er glede i mange former, og etterhvert skal vi se at det indre solskinnet er hva jeg nedenfor beskriver som sjel. Solskinnsveien er min måte å gå fram på for realisere glede, indre solskinn og sjel. Disse kan oppdages som din konstante natur uansett situasjon. 

Hvis du har lyst til det, kan vi se nærmere på mange nyanser som konstant, intens og fredelig glede kan ha, uansett den ytre og indre situasjonen. Gradér gjerne på en skala fra 1 til 10, hvor 10 betyr maksimal intens lyst til å bli fylt av den formen for glede jeg beskriver.  

 

Vi kan for eksempel spørre: 

Har du lyst til å være fylt av en konstant flamme av deilig varme - uansett en negativ ytre og indre situasjon? 

Har du lyst til å alltid være fylt av intens lysende klarhet - uansett en negativ ytre og indre situasjon? 

Har du lyst til å alltid føle en beskyttet trygghet som sier at du bare skal fylles av deilig energi som gjør deg myk og åpen - uansett en negativ ytre og indre situasjon? 

Har du lyst til å fylles av en beskyttende trygghet som sier at det ikke er aktuelt å slippe inn i deg noe som vil gjøre deg noe vondt - uansett en negativ ytre og indre situasjon?

Har du lyst til å alltid være fylt av øm, berørt og myk takknemlighet - uansett en negativ ytre og indre situasjon?

Har du lyst til å være fylt av givende og intenst elskende lidenskapelighet - uansett en negativ ytre og indre situasjon?

Har du lyst til å oppleve en fri, deilig og leken kreativitet - uansett en negativ ytre og indre situasjon?

Har du lyst til å oppleve en konstant indre fred - uansett en negativ ytre og indre situasjon?

Har du lyst til å alltid se lyst, optimistisk og tillitsfullt på situasjonen din - uansett en negativ ytre og indre situasjon?

Har du lyst til at alle disse formene for indre fredelig glede skal komme uanstrengt til deg som en fri gave du bare kan ta imot, uten krav og betingelser om at du skal yte noe eller kvitte deg med noe?

 

Fri indre glede, indre solskinn og sjel.

Hvis du svarer tydelig ja på spørsmålene ovenfor, kan vi si at du da har lyst til å leve i et indre solskinn som alltid kommer til deg som en naturlig gave - uansett en negativ ytre og indre situasjon. Dette indre solskinnet innebærer for eksempel intenst og ubetinget indre lys, varme, fred, godhet, deilighet, takknemlighet, mottakelighet for godhet, strøm av liv, klarhet, kraft eller trygg hvile. 

 

Ulike nyanser ved hvordan vi kan motta sjelens indre solskinn.

Det indre solskinnet oppleves alltid som deilig når vi ikke gjør problem-egoets motstand mot det. (Jeg kommer nærmere inn på hva jeg mener med problem-ego litt lenger ned i denne teksten.) Det kan oppleves visuelt som gjennomsiktig klarhet eller som farger, eller som bilder som uttrykker sjelens kjærlighet. Det kan oppleves auditivt som toner, musikk eller kjærlige, livgivende ord. Det kan også oppleves som deilige fornemmelser i kroppen, for eksempel som åpent rom, sitring/prikking/strømming, varme, flyt og kraftfull soliditet. Vi kan også oppleve det indre solskinnet som deilig duft og smaksfornemmelser som for eksempel sødme, eller som en form for mat, drikke eller næring vi kan fordøye. Det indre solskinnet har i mange århundrer vært kalt for Amrita, Ambrosia eller Soma, som betyr «næring for guder». 

 

Glede er vår indre absolutte natur som kan være ukjent.

Hvis du svarer tydelig ja på spørsmålene ovenfor, kan det være frigjørende å oppdage at som mennesker er det vår absolutt frie, uforanderlige og sanne indre natur å være en uforstyrrelig, konstant, intens og fredelig glede som ikke har noen årsak. Denne frie gleden er ubetinget. Vi kan ikke konstruere den med vår vilje. Vi kan glemme den, ikke tro på den og motarbeide den, men verken vi selv eller andre kan skade eller ødelegge den. Den er en kjerne som på forhånd er ferdig utviklet som naturlig glede uten grunn. Jeg vil senere komme mer inngående tilbake til hva denne kjernen av glede består i. 

 

Sjel

Vår absolutt frie, uforanderlige, sanne gledesfylte natur, uansett indre og ytre negative situasjoner, er vår frie sjel. Sjel er det samme som det jeg her kaller indre solskinn. Sol på engelsk har egentlig samme betydning som soul – som i begrepet solar plexus som er solsenteret. Sol og sjel/soul har i mange hellige tradisjoner i flere tusen år bli sett på som det samme. Den indre solen, og dermed sjelen, er blitt sett som guddommelig.

 

Sjelen kan også kalles vårt perfekt gledesfylte elskende selv. Den er vår essensielle identitet – uansett om vi er mottakelig for den og kjenner til den eller ikke. Den kalles også vårt sanne selv og vårt høyere selv. 

 

Hvorfor sjel også kan oppleves som sol.

Når vi tar imot sjelen, kan vi oppleve oss selv som en fri, indre skinnende sol.

Hvorfor kan vi kalle det sol? Jo, fordi vi kan oppleve dette visuelt som permanent indre skinnende, lysgivende solskinn eller føle det som livgivende behagelig flyt og strøm inn i kroppen. Solen er så kreativ og intelligent at den har skapt alt liv. Den er kjærlighet fordi den fritt og ubetinget gir sin strålende kraft og glede til alt og alle.  Solskinn er derfor et godt bilde på sjel. 

 

På hvilken måte er Solskinnsveien en indre vei?

I Den Indre Solskinnveien brukes begrepet «indre» fordi solskinnet sanses av sanseorganer som er så forfinet at de sanser den ikke-fysiske livsenergien. Dessuten beskriver jeg solskinnet som «indre» fordi solskinnet eksisterer i hele universet på et nivå som er som et lag under det fysiske, som er overalt og som kan skape det fysiske. Et bilde på dette er plantenes mottakelse av livgivende lys gjennom fotosyntesen. De spiser lys for å bli fysisk levende.

 

Hva vil det si at alle disse formene for fredelig glede er min absolutte, ubetingete sjelelige natur? 

Det betyr at om jeg ikke opplever det bevisst, så er formene for glede likevel inni meg, men foreløpig i det ubevisste. I en mer og mindre ubevisst kjerne av den helheten som jeg er, så er jeg på forhånd som fri sjel alltid uavhengig av og fri for all ytre og indre smerte og konflikt. Jeg er alltid – men kanskje bare ubevisst - fullkomment fylt av glede i form av for eksempel harmoni, hvilende trygghet, frihet, styrke, klarhet, takknemlighet, fred, kreativitet eller vitalitet.  

 

Når jeg ikke opplever min natur som glede, så er dette fordi jeg identifiserer meg med (og velger å reagere som) det jeg har kalt problem-ego. 

 

Problem-ego innebærer at energien i det indre solskinnet reagerer mot seg selv. Dette vil si at jeg som problem-ego blir bundet opp i konflikt som motarbeider solskinnet og gleden. Det indre solskinnet er der som en stengt kjerne inni en vond følelse som for eksempel sinne eller tristhet. 

 

Problem-ego mer detaljert beskrevet.  

Med problem-ego menes det her, forenklet sagt, at det innvendig eller fra omgivelsene kommer ubehagelig krevende reaksjoner - som for eksempel ønsker, lengsel, forventninger, avhengighet eller begjær som krever at situasjonen skal være annerledes. Dessuten menes det at det kommer ubehagelig klagende reaksjoner på situasjonen i form av for eksempel sinne, frykt, skuffelse, sjalusi, smerte, oppgitthet, dødhet eller forvirring. Og for det tredje menes det at det kan komme passive, uinteresserte reaksjoner i form av for eksempel sløvhet, uklarhet eller mangel på konsentrasjon. 

 

Hvordan problem-ego opprettholder seg selv. 

Alle våre vonde følelser forsterker seg selv ved at vi (ubevisst) velger å praktisere krevende, klagende og passivt uinteresserte reaksjoner. Dette kan vi gjøre ved at vi for eksempel krever at andre skal elske oss, eller at vi reagerer med sinne på at andre ikke elsker oss, eller at vi er passivt uinteressert i kjærlighet. Et annet eksempel er egoets reaksjoner mot seg selv – for eksempel ved at vi er sint på vår egen frykt. (Også når vi er sint på andres frykt, er vi indirekte sint på vår egen frykt). Når vi engasjerer oss i problem-ego kan vi altså motarbeide det frie, behagelige indre solskinnet ved å reagere direkte mot det – for eksempel i form av mistro, frykt for det fremmede eller sinne - og tro at glede og solskinn gjør oss svake og forsvarsløse. Vi kan derfor bli svake og utbrente fordi vi er redd for ilden/intensiteten i den indre solen. 

 

Vi kan også engasjere oss i problem-ego på en indirekte måte ved at vi som problem-ego motarbeider andre sider av problem-ego. Eksempler på dette kan være at vi hater sårhet eller er redd for sinne. Dette er indirekte motarbeiding, fordi vi da ikke blir mottakelige for indre solskinn. Vi kan derfor bli utbrent og svake fordi vi engasjerer oss i å reagere negativt mot negative følelser. 

 

Problem-ego er imidlertid ikke noe vi er offer for. 

Ubehagelige fornemmelser og overflatisk liv kommer av at vi mer eller mindre ubevisst velger å dyrke problem-ego. Den dypere sannheten er at problem-ego er redd for, og i konflikt med, alt, og det er spesielt redd for sjelens glede, åpenhet, tillit til alt og mangel på forsvar. Problem-ego kan ikke forstå at sjel ikke reagerer egomessig på problem-ego.  

Sol-sjelens energi er motsatt av problem-egoets energi.

Men hva består sjelens uforstyrrelige, konstante, fredelige og intense glede av? Den sanses som en fri og uhindret oppfylling og gjennomstrømning av essensiell energi. Denne ikke-fysiske energien er ubetinget harmonisk, tillatende, ekspanderende, strålende og skapende, og den kan ikke skape konflikt. Som sjels-energi beveger den seg ikke som signal fra et punkt til et annet. Den er ikke lokal/stedbundet. Den er i helheten og er alle steder på en gang og er uavhengig av tid. Slik er også sjel. Fysikernes oppdagelse av kvanteenergi ser ut til å ha mye med denne energien å gjøre.

Problem-egoets energi er derimot helt annerledes. Den er elektromagnetisk, og er i konflikt med seg selv ved at den strømmer mellom motpoler, og den skaper ikke fred og harmoni. Den tillater ikke det den møter å være som det er. 

 

Sjelens uforstyrrelige glede kommer av at den er en ikke-fysisk energi. 

Vi har sett at problem-egoets psykologiske uttrykk er annerledes enn sjelens. Problem-ego er reaktivt og problemorientert, mens sjel er fred, ikke-krevende, givende, skapende, ekspanderende og kjærlighetsorientert. Og nå ser vi at de også har ulik form for energi. Problem-ego er på en fysisk dimensjon med sin elektromagnetiske energi, mens sjel er på en ikke-fysisk dimensjon som er ren bevissthet uavhengig av det fysiske. (Det er som tidligere nevnt interessant at stadig flere framstående fysikere nå i kvantefysikkens tid kommer til at det er ren ikke-fysisk bevissthet som skaper og forklarer det fysiske i universet). 

 

Den Indre Solskinnsveien går til målet om å realisere solskinnet fullstendig.

Det jeg her kaller Den Indre Solskinnsveien, handler om å oppdage at det er mulig å realisere den fullkomment problemfrie indre kjernen av oss som sjel. Da kan den flammende intenst og levende fylle hele kroppen vår, og dette kan den gjøre uansett hvor negativ situasjonen er. 

 

Sjel kan bare tas imot, den kan ikke konstrueres eller trenes opp.

Hvordan kan vi få kontakt med sjelens harmoniske og behagelige energi? Siden den er en energi som er givende, ekspanderende, tillatende og lar alt fredelig være som det er, er det bare ved å ta imot den og dermed identifisere oss med den at vi kan få kontakt med den. Vi får kontakt med alle formene for glede som sjelen er, ved å være slik som den, være den samme. Dette er umulig for problem-ego-bevissthet. Derfor lar vi problembevisstheten være i fred som den er. (Vi gir den så sterkt solskinn som vi kan og lar den ikke være noen hindring). Vi velger å ta imot solskinn så det kan fylle oss maksimalt intenst, så det fyller opp de indre cellene med sin livgivende ild. Vi tillater problem-ego slik som det er og merker at det vi skal kalle Lillesjel er mottakelig for dette og elsker tilbake. 

 

Lillesjel

Vi har et medfødt anlegg for sjel i alle cellene i kroppen. Dette kan vi kalle Lillesjel. Den elsker å bli elsket. Og den møter kjærlighet med kjærlighet, ikke med krevende behov eller med avvisning slik problem-ego gjør. Lillesjel er i kroppen vår og har den livskraften som gjør at vi lever, og i tillegg har den potensiale for å ta imot mer sjel. Dette vil si å åpne seg for, ta imot og identifisere seg med Storesjel som lever ikke-fysisk utenfor kroppen. Storesjel er perfekt utviklet på forhånd, og er mye større, klokere og mer fylt av kjærlighet enn vi kan ane. Storesjel spør om lov til å gi mer ubetinget kjærlighet, for vi har fri vilje. Lillesjel sier ja til å få lov til å vokse seg større og sterkere – og dermed forlate de begrensende, svake og energiløse omgivelsene vi alle har måttet knytte oss til i oppveksten (og problem-ego sier nei til denne utviklingen). Så vi må velge mellom å være Lillesjel eller problem-ego.

 

Vi må også vite at inni problem-ego ligger et potensiale for sjel som forløses når ild-intensiteten i den harmoniske Storesjel blir sterkt nok opplevd. 

Det er som når bindingen/sammentrekningen i snø møter en intens sol og snøen smelter og blir livgivende vann. Den indre solen har en frigjørende kraft som smelter, «brenner» opp og oppløser vonde følelser og problem-egoets konflikter med alt.

 

Lillesjel er som kjernen inni en appelsin eller en nøtt. Den har en sprengkraft som vil ut for å utfolde seg kreativt. Rundt dette ligger problem-ego og trekker seg hardt sammen. Hvis Lillesjel ikke tar imot nok fra Storesjel, vil den bli svak og utbrent og få liten evne til å holde kroppen i live. Men hvis solen tas imot sterkt nok, så sprekker både troll og skall. Lillesjel får da utfolde seg fritt og bli ekspansiv, full av glede og sødme og kreativitet. Dette er sjelens "sjelrealisering". 

 

Vi kan bevisst øve opp evnen til å sanse og ta imot det indre solskinnet. 

Som Lillesjel har vi alltid hatt talent for å sanse det indre solskinnet, for som små barn hadde vi mye av evnen til dette, før vi ble trent til å bare oppleve det fysiske. Når vi gjenoppdager og forsterker evnen til å sanse sollyset slik at det kan komme inn i oss, opplever vi at det gir behag i sinn og kropp. Da ekspanderer og åpner kropp og sinn seg, og vi blir ekte trygge, glade og skapende. 

 

Når Lillesjel tar imot Storesjels solskinn så gir dette den fysiske kroppen det problem-ego ikke kan gi den. De fysiske omgivelsene kan heller ikke gi dette.  Måten å lære å ta imot det ikke-fysiske solskinnet på, og å gi det videre, kaller jeg for Den Indre Solskinnsveien. 

 

Litt praksis på å ta imot sjelens sollys? 

Hvis du nå med en gang gjør deg mottakelig for å ta imot behagelig energi i hendene dine, hva merker du da etter en stund, hvis du bevisst innstiller deg på å være mottakelig tillitsfull til å motta behagelig godhet? Mer prikking, strømming, varme, mykhet, flyt, solid energi for eksempel? (Hvis du observerer skepsis eller andre problemreaksjoner, så lar du dem vennlig bare være i bakgrunnen uten at de får styre noe). Hva merker du hvis du gjør det i hodet? I brystet? I magen? Hvis ingenting strømmer inn så er det fordi problem-ego foreløpig bevisst eller ubevisst får ha kontrollen.

 

Den indre solskinnsenergien er selve gleden og kjærligheten.  

Oppfyllingen og gjennomstrømningen av solenergi som vi kan ta imot fra en større kilde, er det samme som det vi kaller opplevelsen av intens og fredelig glede. Det er solenergien som er gleden. Den er også det samme som ubetinget kjærlighet. Ubetinget kjærlighet er altså ikke bare vennlige og behagelige ord, følelser og handlinger, og det er heller ikke intense følelser og følelsesuttrykk som intenst ønsker og krever noe. Disse uttrykkene vil (ofte skjult) være egoistiske og krevende og ikke ubetingete. Det blir de hvis de ikke er uttrykk for den ubetingete energien i det indre solskinnet. 

 

Ubetinget solskinns-kjærlighet er at du (som Lillesjel) tar imot kjærlighet  fra den ubetingete store solen, og sender den elskende tilbake til den – eller tar imot den inn i din egen fysiske kropp, og til tanker, følelser og energikropp i deg. Dessuten kan du sende den til andre mennesker, dyr og natur. Meningen er å kunne møte absolutt alt i universet med ubetinget solskinns-kjærlighet. Jo friere og sterkere vi oppnår dette, jo større ubetinget livskraft, vis intelligens og godhet realiserer vi. Dette er den sentrale meningen med livet. 

 

Hvordan forholder jeg meg hvis jeg vil utvikle ubetinget indre solskinn?

Kanskje jeg ikke opplever så mye intens, konstant og fredelig ubetinget glede og kjærlighet som indre solskinn? Kanskje jeg, som de aller fleste andre, i stedet opplever ulike grader av problem-egoets irritasjon, tristhet, anspenthet, frykt, smerte, energiløshet, meningsløshet, dramatisk avhengighet og mange andre former for ubehag og problem? Hvordan forholder jeg meg da, hvis jeg vil utvikle ubetinget indre solskinn?

Da gjør jeg to ting: 

 

1) Jeg lar de indre og ytre aspektene ved situasjonen vennlig være som de er, men jeg lar dem være i bakgrunnen, slik at jeg primært tar imot det indre solskinnet. Jeg prøver ikke å undertrykke, overvinne, angripe eller flykte fra ubehaget og stresset eller hva jeg tror er utløsende årsaker for dem. Jeg forstår at inni egoreaksjonene er Lillesjel skjult som et behagelig potensiale. Jeg reagerer ikke med problemego mot problemego, for da vokser problemego enda mer.  Jeg tillater nøytralt og vennlig for eksempel irritasjon, frykt, smerte, tristhet eller vond energi slik opplevelsen er. Samtidig lar jeg det komme en indre uenighet med følelsen som er rolig og klar. Jeg sier til den at jeg ikke enig i forståelsen som er knyttet til følelsen, for den mener at det er noe galt med meg og/eller andre som må endres og den er interessert i konflikt. Den dyrker problemer og feil ved å reagere med å si at feilene er feil, og den forsterker seg selv som problemego. Den vil (ofte skjult) hindre meg å ta imot harmonigivende solskinn. Så kort sagt: Jeg lar det ubehagelige være som det er, men jeg avslår å være enig i at noe skal gjøre meg vondt. Sjelen ønsker bare at noe behagelig skal komme inn, selv om det tillater problemego å være som det er i fred.

 

2) I tillegg gjør jeg det primære, nemlig det å tillate det indre solskinnet å komme inn i meg som en ubetinget trygg og gledesgivende gave – uavhengig av de ubehagelige reaksjonene til ytre og indre problemegoer. Jeg lar meg ikke styre eller forstyrre av egne og andres problemreaksjoner. Jeg fokuserer på mottakelighet for det gode også når det onde og det vonde er der.  Dette skaper en voksende robust og selvstendig evne til å fortsette å være i fredelig glede selv om indre og ytre aspekter vil forstyrre den. Dette vil uten anstrengelse og konflikt gradvis svekke intensiteten ved egne negative følelser og tanker, slik som frykt, hat smerte og tristhet. Dette skjer fordi slike negative problemfølelser da ikke får medhold, og de får ikke energitilførsel. De smelter og oppløses.  

 

Det er verdifullt at negative problemfølelser ikke får medhold og dermed svekkes. 

Dette er en god ting, fordi de negative følelsene gjør oss svakere når vi er identifisert med dem. Det hindrer oss i å motta livgivende og frigjørende indre ubetinget solskinn. De er tappende, svekkende aspekter i oss, selv om de selv tror de er nødvendige og gjør oss sterke og trygge. De bare tilpasser oss energimessig til omgivelser vi har vært i, og de skaper en falsk trygghet ved at vi da har tilhørighet til det kjente, selv om det kan være veldig skadelig for det levende i oss. Til og med frykt og vaktsomhet tror de gjør oss trygge ved at de forbereder oss på det vonde! I virkeligheten forsterker de bare seg selv og sin svakhet og sitt ubehag.

 

Det at negative problemfølelser ikke får medhold, betyr ikke at de avvises. De tillates som de er, og vi kan ha en forståelses av at de ikke kan hindre oss i å ta imot mer av det gode. Og vi kan ha en forståelse for at de har en god sollys-kjerne inni seg. Denne forståelsen forsterker det indre sollyset. 

 

Sjelens indre solskinn omformer negative tilstander.

Det er et fantastisk aspekt til ved det indre solskinnet som jeg vil nevne. Det har å gjøre med den ikke-fysiske essensielle energien det består av. Den er alltid behagelig, tillatende, frigjørende, ekspanderende og livgivende, men i tillegg omformer den vond, negativ konfliktorientert energi til å bli behagelig, kreativ og positiv! Denne alkymien er omtrent som den tar giftig møkk og setter den i en annen sammenheng (blander den med jord) slik at det kan skape vekst. Dette oppleves ofte som at vonde problemfølelser smelter bort og omdannes (transmuteres) til behag og glede. 

 

Denne forståelsen er eldgammel, men har vært for skremmende for problem-ego.

Verken folk flest eller det offentlige helsevesenet forstår mye av det perspektivet jeg har beskrevet her. Og dette til tross for at denne forståelsen har eksistert i avansert, nedskrevet forstand i Egypt iallfall i 10 000 år. Motstanden mot ubetinget og ikke-fysisk energetisk frihet, sannhet og kjærlighet har alltid vært enorm. 

 

Men kanskje du er en av dem som vil frigjøre den innvendige ubetingete, fredelige og intense gleden som ikke lar seg stoppe av negativ og overflatisk energi? 

 

Velg å la det Indre Solskinnet vokse. 

På veien jeg har beskrevet, kan mottakeligheten for alle formene for sjelelig indre solskinn vokse og forsterke seg varig og problemfritt inni deg. Og da kan vi forsterke og ekspandere det enda mer ved å dele det, sende det ut, og skinne det ut til den store sola vi kommer fra, og til andre mennesker, dyr og natur – uansett motstand vi møter.  Uten dette så har vi ikke noe ekte verdifullt å bidra med. Og uten dette kan vi ikke være det sjelelige indre solskinnet, det perfekt elskende selvet, det høyere selvet - som vi er født til å være, uansett omstendigheter.

bottom of page