top of page
pc092.jpg

MEDITASJON

EN MEDITASJON SOM FORSTERKER SOLLYSET

Denne sollys-meditasjonen er et utdrag fra en mer omfattende sollys-meditasjon jeg har skapt. De er begge eksempler på hva jeg kaller min Jeg-Er-Meditasjon Psykoterapi. 

 

Den er i tillegg psykoterapi fordi den oppløser vonde følelser i deg selv og andre. Psyke er opprinnelig det samme som sjel. Tradisjonell psykoterapi prøver å ta bort og bekjempe deler av psyken (det vil også si Sjelen) med det resultat at problemene bare undertrykkes og flyttes til andre områder slik at egoskallet blir hardere og sjelen blir svakere.  Når problem-ego angripes av problem-ego, så blir det bare større. Min psykoterapi lar derimot sjelen/psyken vokse og ekspandere i fredelig glede og indre solskinn, og dette oppløser problem-ego.

 

Føl pusten som den er i brystet.

Følg bevegelsen i lungene følsomt opp og ned uten å styre bevegelsene og uten å ha noe mål med å endre åndedrettet. 

 

La indre følelser og tanker være som de er

Men la dem være i bakgrunnen uten å reagere på dem eller tenke videre på dem. Det samme gjør du med omgivelser og krav, og problemer med dem. Reageringen (problem-ego) i deg får da ikke styre. Det må underordne seg den sjelelige versjonen av deg vi utvikler her, og som er problemfri.

Si klart og vennlig "reagering" til følelser, tanker og omgivelser, og gå tilbake til meditasjonen som har med sjel å gjøre. 

Si noen ganger: "Jeg tar imot deilig solskinn i hjertet mitt."

Gi deg god tid og gjør det langsomt. Legg vekten på å føle dette mer enn å bare si ordene. Ikke press deg. Men undersøk om du kan merke gode ord, musikk. Gode bilder, lys og farger. Eller behagelige energi-fornemmelser som space, sitring, varme, flyt eller god solid energi.

Hvis du opplever vonde følelser og tanker, eller motstand mot denne prosessen, bare la det være der i fred. Ikke reager mot det og ikke hold med det.

 

Føl det og si det noen ganger: "Jeg er det strålende solskinnet i hjertet mitt".

 

Nå kommer turen til å la indre forfinet solskinn-energi strømme fra hjertet ditt og videre til forskjellige områder inni kroppen og til verden rundt deg.

Gi deg god til å føle dette inn i hvert av alle områdene. La solskinnet strømme ut som en ubetinget, ikke-krevende gave. Det er Amazing Grace. Det krever ingen spesiell virkning. Bare beveg deg som følsomt, fredelig og fritt solskinn ekspansivt ut dit du har bestemt. Gjerne beveg oppmerksomheten når du puster ut som sollys ut til stedet du har fokus på. La det gjøre det, uansett om du merker ubehag og reagering. Vær fredelig men likevel urokkelig og ikke la deg stoppe. Etterhvert vil du sannsynligvis gjøre meditasjonen med få ord eller ordløst hvor du bare føler den.

 

Føl det og si: "Jeg lar det strømme solskinn fra hjertet mitt til..."

... øynene, så de kan lyse godhet (enten noen møter solskinnet eller ikke).

... munnen, tungen og halsen, så jeg kan uttrykke gode ting.

... hendene, så de kan gjøre gode ting.

... beina, som vil bære meg til gode situasjoner.

... rommet rundt meg, så jeg kan omgis av godhet og lys.

... mennesker som er vennlige (velg ut noen mennesker).

... mennesker som ikke er vennlige (velg ut noen mennesker du dermed tilgir).

... arbeidet mitt  (også når jeg tenker på ubehagelige sider ved det.)

... livet mitt (også til ubehagelige sider ved det).

... jorda  (også når jeg tenker på sider ved den som lider).

... verden og til verdens ledere (også når jeg tenker på negative sider ved dem).

Til slutt: La solskinnet strømme tilbake til deg og kjenn hvordan det føles i kroppen din.

Gi deg gjerne litt ekstra tid i stillhet før du går videre i dagen.

bottom of page