top of page
11872298_10155984458660584_556186906811072610_o.jpg

Hallingskarvet er mitt hellige fjell som jeg vokste opp med.

OM MEG

Jeg har 50 års erfaring med dyp og livgivende psykoterapi og meditasjon. Den åpner for den ekte gleden i hjertet ditt uansett situasjon. Den søker ikke bare tilsynelatende endringer på det ytre og det mentale planet. Den åpner for gleden i hjertet og for hele den indre følsomheten, uansett situasjon. Den gir deg opplevelsen av dyp og sann takknemlighet og fred. 

Inge020_115_693_25-2.jpg

OM MEG SOM ALTERNATIV PSYKOTERAPEUT PÅ BASIS AV POSITIV INSPIRASJON

 

Jeg vokste opp i fantastisk fjellnatur på Geilo. Hvis du ser på bildet øverst på denne siden så ser du Hallingskarvet, som var og er en mektig inspirasjon for meg. Når jeg ikke var gjetergutt, deltok i slåtten eller hjalp faren min med murerarbeid, løp jeg ofte opp til bestevennen min oppunder Hallingskarvet for å nyte naturen og å spille musikk og fotball. Jeg elsket å kjøre slalåm og opplevde min glede over å undervise da jeg som 14-åring begynte som skiinstruktør for engelske turister. Jeg hadde enorm glede av å spille musikk, og ble inspirert av en dirigent med et veldig stort hjerte. Det ga meg en drøm om å bli musiker, men etterhvert la jeg den bort. 

 

I stedet tok jeg utdannelse som cand. psychol. ved universitetet i Oslo. Etter en periode med interesse for atferdsterapi og kognitiv terapi, våknet jeg opp og ble opptatt av dybdepsykoterapi som brakte inn levende harmoni der det var innvendig dødhet og mørke. Jeg ble spesialist i klinisk psykologi og var utdanningskandidat ved Ullevaal Sykehus og Nic.Waals Institutt i 4 år. Deretter har jeg hatt privat praksis i 40 år. Jeg har hatt stor glede av og respekt for faget mitt slik jeg lærte det. 

 

Jeg ble ekstra glad i å ta inn kunnskapene til terapeuter som kunne forløse dypt fastlåste følelser av livløshet, kulde, skrekk, forvirring og sjokk – følelser som terapisamfunnet ellers som oftest skygger unna og ikke vet hvordan de skal forløse. Jeg tenker med dyp takknemlighet for eksempel på professorer som psykoanalytikerne Nathan Schwarz Salant, Michael Eigen og Svein Haugsgjerd, mindfulnessterapeuten Jon Kabat-Zinn, grunnleggeren av ikke-dirigerende terapi Carl Rogers, og traumeforløseren Bessel van der Kolk. Og jeg tenker på kloke akademikere som har vært fantastiske lærere selv om de ikke har vært professorer, slik som grunnleggeren av bioenergetisk terapi Alexander Lowen, grunnleggeren av metoden Radical Acceptance Tara Brach, psykoanalyselæreren Harry Guntrip og grunnleggeren av PBSP Albert Pesso. Jeg studerte i 5 år med Albert Pesso og ble sertifisert i hans terapiform.  

 

Parallelt med min læring innenfor psykologien, har jeg også tatt imot inspirasjon og systematisk opplæring innenfor spirituelle, ikke-religiøse skoler med utvikling av mindfulness og meditasjon kontinuerlig fra 1995 til dags dato. Jeg har vært student blant annet innenfor tradisjonene til Chogyam Trungpa, Diamond Approach/A.H. Almaas, Diamond Logos/Faisal Muqaddam, A Course in Miracles og Saint Germain. Jeg har også blitt dypt inspirert av litteraturen til David Christopher Lewis og Omram Michael Aivanhov. Alle disse viser tydelig at ingen av de psykologiske metodene innenfor den materielle forståelsen er tilstrekkelig for å løse menneskenes lidelser. Uten å i tillegg bringe inn sjel og ubetinget kjærlighet finnes det ingen reell, dyp og varig løsning og glede. 

 

Etterhvert opplevde jeg at jeg sto for en forståelse av menneskelig utvikling og terapi som var i dypt samsvar med de akademiske og spirituelle utdannelsene og lærerne jeg hadde hatt. Men det jeg hadde lært, stemte dårlig med hva helsevesenet etterhvert forventet av en psykolog. Derfor valgte jeg i april 2023 å gi fra meg tittelen som psykolog i helsevesenet. Det opplevdes som en god endring. Det jeg ikke ga fra meg, er å være cand.psychol., og det å ha 50 års erfaring med å være dybde-psykoterapeut.

 

Endringen innebar at jeg ville tydeliggjøre at jeg tilhører en fantastisk rik og dyp vitenskapelig kunnskapstradisjon som bygger på visdom om hvordan skape en naturlig og dyp glede ved livet uansett situasjonen en er i. Denne tradisjonen inspirerer den som trenger assistanse til selv å forsterke den positive, problemfrie livsenergien jeg kaller sjel. Den som trenger assistanse, oppdager her at ved å velge å gi oppmerksomhet og energi til glede, fred, kjærlighet, takknemlighet og andre behagelige og givende tilstander, så øker de. Ubehagelige, negative tilstander som frykt, sinne, tristhet og smerte, svekkes og forsvinner når de ikke lenger får oppmerksomhet og energi.  

 

Denne forståelsen er det motsatte av hva som oftest praktiseres og favoriseres i helsevesenet. Der ønsker en å fjerne negative, ubehagelige tilstander ved først å bruke diagnosesystemet for å finne hva som er unormalt ved pasienten, og deretter bruke metoder for å fjerne det som sees som unormalt. Tankegangen har mye felles med den som anvendes ved en operasjon på sykehuset eller en reparasjon på en bil.

 

Disse endringsmetodene har det felles med diagnostiseringen at de er problemfokuserte, de er opptatt av hva som er galt på overflaten. De kan for eksempel være medisinering, atferdsterapi, eller kognitiv terapi. Etter min mening øker de ikke noen deilig oppfylling av indre intenst levende livsenergi som kan finne uttrykk i kjærlighet og kreativitet. Prosessen er i stedet å tilsynelatende fjerne de negative tilstandene eller å flytte dem over til andre problemområder.

 

Det er inspirerende for både dem som søker assistanse, og for meg, å ha fokus på kontakten med dyp og naturlig glede, for møtene fylles nettopp opp med gode følelser og tanker og med harmonisk kommunikasjon.  Og når helheten ved prosessen evalueres, er det oppløftende å se svært rosende tilbakemeldinger fra pasientene, for eksempel fra alle de 15 som uttalte seg på legelisten.no om meg, hvor jeg hadde et snitt på 5 av 5 poeng. Da jeg i 2023 gjorde en skriftlig kartlegging angående pasienter som hadde arbeidet hos meg, sa 97% at de var «veldig takknemlig» for prosessen. Resten sa de var «klart fornøyd».  

 

Jeg gjør dette inspirerende arbeidet nå innenfor området som kalles «alternativ behandling». Det oppleves som en mer naturlig og frigjørende ramme enn å være i rollen som psykolog i helsevesenet. Men jeg arbeider også annerledes enn de formene for alternativ terapi som jobber for å fjerne symptomer i overflaten - for eksempel ved de formene for healing eller akupunktur der det som oppfattes som feil eller sykt ved en person ønskes fjernet.

 

De gamle visdomskildene innenfor det kunnskapsområdet som jeg inspireres av, har mye felles med mange grunnleggende deler av arbeidet med dybdeterapi som jeg lærte ved universitetet og i etterutdannelsen. Jeg elsker integrasjonen av disse to tradisjonene. De handler ikke om en teknologisk, nokså livløs form for psykologi, som det nå er blitt mye av, men dreier seg derimot om ubetinget aksept, empati, kjærlighet og ubetinget mindfulness for det dypt harmonisk levende i oss. 

 

Solskinnsveien bringer en veldig presis, systematisk og vitenskapelig ikke-religiøs åndelighet inn i det å åpne seg for naturlig glede, fred, trygghet, kreativitet og livskraft i det fysiske livet i hverdagen. Den åpner opp for gleden som ligger i vår innerste natur – uansett situasjon. Jeg er veldig takknemlig for at denne veien har funnet fram til meg, og ikke minst for å få lære den videre til de som er interessert.

Du kan lese mer om Solskinnsveien HER.

IngeChihuly_edited.jpg
bottom of page