top of page
Side2.jpg

OPPDAG UBETINGET KJÆRLIGHET

MIDT I MØRKET

Varm, lysgivende kognitiv inspirasjon

Inspirasjon til å oppdage din naturlige indre kjærlighet og fred.

Personlig dybdeundervisning i å oppdage din iboende glede og harmoni. 

Oppdag trygghet og frihet uavhengig av vonde og problemskapende faktorer.

Metoden kalles "kognitiv" fordi det er sentralt i den å forstå klart opplevelsen av hvem jeg egentlig er og ikke er.

Metoden inkluderer åndelig/spirituell kognitiv veiledning uavhengig av alle religionsystemer.

Dette er energigivende veiledning og ikke psykologisk behandling.

Oppdag din indre gledesgivende tilhørighet og kilde til frihet.

Inge103.jpg

Metoden kaller jeg også

Den Indre Solskinnsveien.

Jeg har lang, allsidig erfaring. Jeg er Cand.psychol., men er ikke psykolog, verken i helsevesenet eller i det alternative, fordi jeg ikke fokuserer på å fjerne symptomer.

Ingen venteliste.

BESKRIVELSE AV METODEN

Er du plaget av indre vonde fornemmelser og tanker? Da blir det viktig å etterhvert oppdage at de ikke er den sanne deg, selv om du tror det, og kanskje er dypt overbevist om det. Du kan ha fått inn i din opplevelse noe som oppleves som vonde følelser som for eksempel engstelse, sinne, tristhet, tomhet, kulde, meningsløshet, dødhet, smerte eller uklarhet – og du tror det er den ekte deg selv.

Den gode (og kanskje utrolige?) nyheten er at den ekte deg selv er som en sol. Den ekte deg selv er ubetinget fri, strålende, glad, harmonisk, sterk og livgivende.

IMG-2087.JPG
Goe076.jpg

Vonde følelser forårsakes (ofte nokså ubevisst) i form av noe inni deg som vil deg vondt. Kanskje du for eksempel angriper deg, finner feil ved deg, forlater den indre kontakten med deg, eller søker tanker og situasjoner som er skadelige for deg. Når dette skaper vonde følelser for deg, er det derfor ondsinnet – selv om det ofte vil ha deg til å tro at det tar vare på deg. 

Men verken det ondsinnete eller de vonde fornemmelsene inni deg som det skaper, er den sanne deg selv! Du har tatt disse aspektene inn i deg (selv om du skjuler det for deg selv og andre) og du har lært å tro de er deg selv. Men de er din tidlige og nokså ubevisste tilpasning til omgivelser som ikke kunne være på bølgelengde med den gode du egentlig er skapt til å være. Du har lært å tro at de er den sanne deg selv, og derfor vil du holde hardnakket fast på dem selv om du samtidig ikke vil ha dem. 

IMG-2077.JPG

Du og alle andre tilhører egentlig en bevissthet og en kilde som bare har godhet, kjærlighet og innlevelse for deg i form av livgivende energi og forståelse for det verdifulle du i virkeligheten er. Denne indre kilden kaller jeg «Din Indre Sol». Den gir liv, varme, lys, kjærlighet og frihet uten krav til deg. Prosessen jeg inviterer til, består derfor i at du lærer å oppdage at du kan ta imot trygg og behagelig energi inn i bevisstheten og kroppen din. Og du lærer å oppdage at du kan imot dette fra en indre sol-kilde som er uavhengig av andre mennesker, av historien din og av det vonde og ondsinnete som har kommet inn i deg. Den ekte og naturlige deg er en forlengelse av denne indre kilden. Du har din tilhørighet der

 

Det å ta imot det sanne og gode dypt inn i alle cellene, må gå sammen med at du oppdager at du kan observere det indre ondsinnete og avklare at det ikke er deg – uten å skulle reagere på det. Det kan uttrykke seg for eksempel som hardhet, kritikk, forakt, press, ignorering eller pessimisme. Dette kan være mot deg selv eller mot andre. Du observerer det klart og fredelig uten å reagere på det, for hvis du gjør det så er det jo den ondsinnete som reagerer på seg selv og dermed forsterker seg selv som det sanne deg selv er du fredelig, harmonisk og sterk og du lar deg ikke skremme av det onde. Du styrker ikke det onde ved å reagere mot det.

 

Du reagerer heller ikke på de vonde følelsenen som er skapt av det onde, slik at du ikke forsterker dem heller. Du bare ser klart at de ikke er deg – fordi de ikke stemmer med de gode energiene og tankene som du tar imot fra din indre solkilde som du egentlig tilhører. På den måten oppdager du at du etterhvert kan identifisere deg med bare de gode følelsene, tankene og omgivelsene. Samtidig oppdager du at du gradvis kan slutte å identifisere deg med det ondsinnete og de vonde følelsene. Du kan la dem smelte og oppløses innen dine grenser, ved at du ikke gir dem næring ved å holde med dem eller være mot dem. Du kan gi slipp på dem fordi du tar imot det som gir deg mye sterkere glede, klarhet, frihet, tilhørighet og kjærlighet. Det som du tar i imot fra denne kilden kan alltid være med deg med innlevende godhet og kjærlighet. Dette gjør deg uavhengig av omgivelser som ikke tilfredsstiller deg og det er høyst virkelig som en kraftig livgivende energi som kommer inn i den fysiske kroppen din. Det kommer fra en kilde som kommer fra det kvantefysiske planet og kan derfor være der alltid og uforanderlig. Det må komme fra den indre kilden. Men det er også avhengig av at jeg kan møte deg med ekte varme, innlevelse og forståelse. Den fantastiske indre kilden har vært inngående kjent og beskrevet i minst 10 000 år, selv om befolkningen generelt ikke har hatt kunnskap om den. Men nå er det du som får sjansen til å ta imot den!

IMG-2052.JPG

Hva tilbyr jeg?

Jeg veileder deg i denne utviklingen enten individuelt, i par med en annen eller i gruppe. Møtene skjer fritt og lett uansett hvor du er over video eller telefon.

Om faget mitt. 

Jeg har intens glede og inspirasjon fra den sjelelige visdommen som har blitt overlevert skriftlig og muntlig i over 10000 år. Den er den indre vitenskapen om å skape dyp og varig glede og frihet basert på Indre Sollys. Utvikling basert på denne visdommen handler om å ta imot indre kjærlighet som fyller og åpner hjertet ditt og følsomheten din. 

i039.jpg
bottom of page